HS Results


 HS Results601 - Chithra Rachana - Pencil Result
602 - Chithra Rachana - Water Colour Result
603 - Chithra Rachana - Oil Colour Result
604 - Cartoon Result
605 - Sasthreeya Sangeetham(Boys) Result
606 - Sasthreeya Sangeetham(Girls) Result
607 - Kathakali Sangeetham (Boys) Result
608 - Kathakali Sangeetham (Girls) Result
609 - Lalithaganam (Boys) Result
610 - Lalithaganam (Girls) Result
611 - Mappilappattu (Boys) Result
612 - Mappilappattu (Girls) Result
613 - Veena Result
614 - Violin - Paschathyam Result
615 - Violin - Paurasthyam Result
616 - Odakuzhal Result
618 - Chenda / Thayambaka Result
619 - Guitar - Paschathyam Result
620 - Thabala Result
621 - Mrudamgam / Ganchira / Ghadam Result
622 - Madhalam Result
625 - Ottanthullal (Boys) Result
626 - Ottanthullal (Girls) Result
627 - Nadodi Nrutham (Boys) Result
628 - Nadodi Nrutham(Girls) Result
629 - Chakkyarkoothu (Boys) Result
630 - Bharathanatyam (Boys) Result
631 - Bharathanatyam (Girls) Result
632 - Kuchuppudi (Boys) Result
633 - Kuchuppudi (Girls) Result
634 - Mohiniyattam (Girls) Result
635 - Kerala Nadanam (Boys) Result
636 - Prasangam - Malayalam Result
637 - Prasangam - English Result
638 - Prasangam - Hindi Result
639 - Kavitharachana - Malayalam Result
640 - Katharachana - Malayalam Result
641 - Kavitharachana - Hindi Result
642 - Katharachana - Hindi Result
643 - Upanyasam - Malayalam Result
644 - Upanyasam - English Result
645 - Upanyasam - Hindi Result
646 - Upanyasam - Urdu Result
647 - Katharachana - Urdu Result
648 - Kavitharachana - Urdu Result
649 - Padyam Chollal - Malayalam Result
650 - Padyam Chollal - English Result
651 - Padyam Chollal - Hindi Result
652 - Padyam Chollal - Arabic Result
653 - Padyam Chollal - Urdu Result
654 - Padyam Chollal - Tamil Result
655 - Padyam Chollal - Kannada Result
656 - Aksharaslokam Result
657 - Kavyakeli Result
658 - Mono Act (Boys) Result
659 - Mono Act (Girls) Result
660 - Mimicry (Boys) Result
661 - Mimicry (Girls) Result
662 - Kathaprasangam Result
682 - Kerala Nadanam (Girls) Result
683 - Gazal Alapanam ( Urdu ) Result
684 - Nangiar Koothu Result
663 - Parichamuttu (Boys) Result
664 - Poorakkali (Boys) Result
665 - Kolkali (Boys) Result
666 - Arabanamuttu (Boys) Result
667 - Dafmuttu (Boys) Result
668 - Margamkali (Girls) Result
669 - Thiruvathirakali (Girls) Result
670 - Oppana (Girls) Result
671 - Vattappattu (Boys) Result
672 - Sangha Nrutham (Girls) Result
674 - Ganamela Result
675 - Chendamelam Result
676 - Panchavadyam Result
677 - Nadakam Result
678 - Vrunda Vadyam Result
679 - Bandmelam Result
680 - Desabhakthiganam Result
681 - Yakshaganam Result
686 - Chavittu Nadakam Result
687 - Vanchipattu Result
688 - Nadanpattu Result
689 - Groupsong Urdu Result 
***********************************************************************************

No comments:

Post a Comment